V následující tabulce najdete, kdo se které dny a s jakou pravděpodobností plánuje PLatariády zúčastnit a co zhruba chce přivézt s sebou.
In the following table you will find the list of people planning to come to PLatariada, including additional information.


# Jméno/skupina
Name/Group
Lidí
# of people
Odkud
From
Doplňkové informace, HW/SW, atd.
Additional info, HW/SW, etc.
Pátek
Friday
Sobota
Saturday
Neděle
Sunday
Pravděpodobnost
Probability
Stůl
Table
∑ 0∑ 0


Přidat/Upravit/Odstranit záznam | Add/Modify/Remove record
Zpět na úvodní stránku | Back to homepage